• Poradnia z sercem

  Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci! Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, jest rozumiany jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.

 • Pierwszy

  To pierwszy slajd

 • Drugi

  To jest drugi slajd

 • Trzeci

  To jest trzeci slajd

 • Czwarty

  To jest czwarty slajd

A A A

Tytuł formy: Warsztaty logopedyczne dla rodziców i dzieci

Odbiorca formy: dzieci w wieku przedszkolnym

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Kastner, Renata Piszczek

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 1-godzinne

Tematyka formy: Celem warsztatów  jest zachęcenie rodziców do systematycznych ćwiczeń 

logopedycznych przez zabawę w ramach profilaktyki logopedycznej oraz integracja 

rodziców przez aktywne działanie.

Warunki realizacji: na terenie przedszkola

 

Tytuł formy: Jak być dobrym zespołem klasowym.

Odbiorca formy: uczniowie klas I-III szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Ludmiła Kostecka, Jolanta Giczela

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 2 lub 3 godzinne

Tematyka formy: Zajęcia edukacyjno – warsztatowe  mają na celu integrowanie grupy, budowanie więzi między rówieśnikami. Uczniowie poprzez proponowane ćwiczenia uczą się współpracy w grupie rówieśniczej.

Warunki realizacji: Na terenie szkół

 

Tytuł formy: Budowanie empatii w grupie klasowej.

Odbiorca formy: uczniowie klas  I- IV szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Ludmiła Kostecka, Agnieszka Kastner

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 2 godzinne

Tematyka formy:  Warsztaty uczą budowania wzajemnego zaufania, zachęty i wsparcia, otwartości w dzieleniu się opiniami., odczuciami i wartościami.

Warunki realizacji: Na terenie szkół

 

 

Blok zajęć z zakresu przeciwdziałania przemocy fizycznej i wykorzystywania seksualnego wobec nieletnich

Tytuł formy: Czy dzieci lubią być bite?”

Odbiorca formy: uczniowie klas II-III szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Jolanta Giczela, Ludmiła Kostecka

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 2- lub 3-godziny lekcyjne

Tematyka formy: Warsztaty polegają na wyjaśnieniu uczniom zagadnień związanych z przemocą w rodzinie, jej wpływie na rozwój psychiczny dziecka. Zajęcia wskazują także na aspekty prawne dotyczące  przemocy w rodzinie (niebieska linia, niebieska karta).

Warunki realizacji: Realizacja na terenie szkół podstawowych- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, potrzebne pomoce: kredki, długopis lub ołówek, magnesy, kartki papieru A-4,  

 

Tytuł formy: „Nie dotykaj mnie, gdy nie mam na to ochoty.”

Odbiorca formy: uczniowie klas II-III SP

Imię i nazwisko realizatora: Jolanta Giczela, Ludmiła Kostecka

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 2- lub 3-godziny lekcyjne

Tematyka formy: Zajęcia warsztatowe zawierają informacje o prawie do prywatności, poszanowaniu własnej godności i osoby. Warsztaty uczą także umiejętności wyznaczania granic intymności i właściwego manifestowania praw własnej prywatności

Warunki realizacji:, Realizacja na terenie szkół podstawowych- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, potrzebne pomoce: kredki, długopis lub ołówek, magnesy, kartki papieru A-4

 

 

Tytuł formy: Psychoprofilaktyka agresji i przemocy

Odbiorca formy: uczniowie szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Widomska

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne

Tematyka formy: Uczniowie będą mieli okazję omówić i zrozumieć skąd się bierze złość, dlaczego jest ona ważna i potrzebna w życiu. Będą ćwiczyć komunikowanie swoich emocji oraz sposoby rozwiązywania konfliktów beż użycia przemocy.

Warunki realizacji: Zajęcia prowadzone w szkołach, w klasach lub w klasach podzielonych na grupy

 

Tytuł formy: Komunikajca interpersonalna

Odbiorca formy: uczniowie klas IV-VIII

Imię i nazwisko realizatora: Anna Simińska

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 45 min. lub 90 min. w zależności od zapotrzebowania

Tematyka formy: Na proponowanych zajęciach dzieci i młodzież będą mogły dowiedzieć się czym jest komunikacja interpersonalna. Poznają jej rodzaje (komunikacja werbalna oraz komunikacja niewerbalna), a także dowiedzą się co może sprzyjać komunikacji między ludźmi, a co ją utrudniać. Uczestnicy będą mogli sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce.

Warunki realizacji: Na terenie szkół

 

Tytuł formy: Asertywność

Odbiorca formy: uczniowie klas IV-VIII

Imię i nazwisko realizatora: Anna Simińska

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 45 min. lub 90 min. w zależności od zapotrzebowania

Tematyka formy: Zaproponowane zajęcia wyjaśnią dzieciom i młodzieży czym jest asertywność. Współcześnie coraz większą trudność może sprawiać im stanowcze wyrażanie własnych emocji czy zdania na jakiś temat, w taki sposób, aby nie skrzywdzi uczuć innych ludzi. Ta niełatwa sztuka okazuje się być bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach. Podkreślony również zostanie fakt, iż jest to nieagresywny sposób obrony własnego interesu.

Warunki realizacji: Na terenie szkół

 

Tytuł formy: Współpraca w grupie

Odbiorca formy: uczniowie klas IV-VIII

Imię i nazwisko realizatora: Anna Simińska

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 45 min. lub 90 min. w zależności od zapotrzebowania

Tematyka formy: Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jakie czynniki wpływają na efektywną współpracę w grupie, a jakie mogą ją utrudniać. Dzieci w dzisiejszych czasach nastawione są na pracę indywidualną, a bardzo poszukiwaną i cenioną wartością jest umiejętność pracy w grupie. Uczestnicy poznają korzyści efektywnej pracy zespołowej i ewentualnych trudności, które może ona przysparzać.

Warunki realizacji: Na terenie szkół

 

Tytuł formy: „Dorastanie – czyli co się ze mną dzieje?”

Odbiorca formy: uczniowie klas VI-VIII SP i starszych

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Widomska

Czas realizacji: 1-2 godziny lekcyjne

Tematyka formy: W trakcie zajęć uczniowie będą mieli okazję porozmawiać o problemach, z jakimi się borykają w okresie dorastania. Omówione zostaną główne wyzwania i dylematy charakterystyczne dla tego okresu. Poruszone zostaną też kwestie relacji z rodzicami i rówieśnikami.

Warunki realizacji: Zajęcia prowadzone w szkołach, w klasach lub w klasach podzielonych na grupy

 

Tytuł formy: „Zaburzenia odżywiania i obraz ciała”

Odbiorca formy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Widomska

Czas realizacji: 1-2 godziny lekcyjne

Tematyka formy: W trakcie zajęć uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z objawami zaburzeń odżywiania, a także ich przyczynami (psychologicznymi i socjologicznymi). Będzie  szansa na to, by porozmawiać o sposobach pomocy osobom borykającym się z tego typu problemami, a także dowiedzieć się, gdzie można szukać pomocy.

Warunki realizacji: Zajęcia prowadzone w szkołach, w klasach lub w klasach podzielonych na grupy

 

Tytuł formy: „Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?”

Odbiorca formy: uczniowie klas maturalnych

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Widomska

Czas realizacji: 1-2 godziny lekcyjne

Tematyka formy: Uczniowie zapoznają się z metodami pomagającymi w poradzenia sobie ze stresem przed i w trakcie egzaminu. Przećwiczone zostaną wybrane metody relaksacji.

Warunki realizacji: Zajęcia prowadzone w szkołach, w klasach lub w klasach podzielonych na grupy

 

Propozycje dla rodziców i nauczycieli

 

Tytuł formy: Rozwój mowy dziecka 6-7 letniego w świetle gotowości szkolnej

Odbiorca formy: rodzice dzieci 6 -7 letnich

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Kastner, Renata Piszczek

Czas realizacji: spotkanie 1-godzinne

Tematyka formy: Celem spotkania jest omówienie rozwoju mowy dzieci 6 i 7-letnich. Rodzice zostaną zapoznani w jaki sposób mogą wspierać rozwój mowy swojego dziecka.

Warunki realizacji: na terenie placówek

 

Tytuł formy: prelekcja pt. „Problem alkoholowy w rodzinie”

Odbiorca formy: rodzice / nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Marcin Gonsievski

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna (45 minut)

Tematyka formy: przedstawienie charakterystyki rodziny z problemem alkoholowym, sposobu jej funkcjonowania – fazy przystosowania do problemy alkoholowego, a także funkcjonowania poszczególnych członków rodziny, zwłaszcza dzieci (doświadczane emocje, przyjmowane role). Omówienie rodzinnych uwarunkowań problemu współuzależnienia, a także krótka charakterystyka dorosłych dzieci alkoholików (DDA).

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Optymalna forma – prezentacja multimedialna (wskazane jest umożliwienie skorzystania z komputera i projektora), minimalne warunki – sala z możliwością przeprowadzenia zajęć w postaci wykładu.

 

 

Tytuł formy: prelekcja pt. „Młodzież a uzależnienie od komputera / Internetu ”

Odbiorca formy: rodzice / nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Marcin Gonsievski

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna (45 minut)

Tematyka formy: Uwarunkowania i skutki uzależnienia od komputera / Internetu. Diagnoza uzależnienia od komputera/Internetu. Fazy uzależnienia od komputera/Internetu. Leczenie i profilaktyka uzależnienia od komputera/Internetu.

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Optymalna forma – prezentacja multimedialna (wskazane jest umożliwienie skorzystania z komputera i projektora), minimalne warunki – sala z możliwością przeprowadzenia zajęć w postaci wykładu.

 

Tytuł formy: „Dorastanie, czyli co się stało z moim dzieckiem?”

Odbiorca formy: rodzice uczniów klas VI-VIII, rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Widomska

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: Rodzice będą mieli okazję zapoznać się z głównymi wyzwaniami i dylematami charakterystycznymi dla tego okresu. Omówione zostaną najczęstsze problemy i zaburzenia występujące w tym okresie. Zaproponowane zostaną sposoby pomocy dziecku w pozytywnym przeżyciu czasu adolescencji.

Warunki realizacji: Spotkania z rodzicami (najlepiej w poszczególnych klasach)

 

Tytuł formy: „Dzieci w obliczu sytuacji kryzysowej”

Odbiorca formy:  rodzice uczniów szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Widomska

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: Rodzice będą mieli okazję poznać sposoby pomocy dziecku w sytuacjach trudnych, np. rozstania rodziców, śmierci kogoś bliskiego. Omówione zostaną niepokojące objawy i miejsca, gdzie można szukać pomocy.

Warunki realizacji: Spotkania z rodzicami (najlepiej w poszczególnych klasach)

 

Tytuł formy: Nieprawidłowości w relacjach nauczyciel – uczeń – rodzice

Odbiorca formy: Rodzice uczniów szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Widomska

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: Podczas spotkania omówione zostaną przyczyny trudności w relacjach pomiędzy poszczególnymi podmiotami procesu edukacji. Zaproponowane zostaną też sposoby na poprawę relacji między nauczycielami a uczniami i ich rodzicami.

Warunki realizacji: Spotkania z rodzicami (najlepiej w poszczególnych klasach)

 

Tytuł formy:  „Jak rozwijać samodzielność i kreatywność dziecka”

Odbiorca formy: rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Katarzyna Należyty

Czas realizacji: 1 spotkanie 90-minutowe

Tematyka formy: Podczas zajęć z psychologiem rodzice będą mieli okazję zapoznać się z informacjami dotyczącymi znaczenia samodzielności i kreatywności w rozwoju dziecka oraz uzyskać wskazówki i porady dotyczące tego jak wspierać dziecko w tym aspekcie.

Warunki realizacji: (grupa do 20 osób)

 

Tytuł formy: „Dodaj mi skrzydeł- o tym jak wspierać i motywować dzieci ( nie tylko do nauki).”

Odbiorca formy: rodzice i nauczyciele szkół podstawowych.

Imię i nazwisko realizatora: Katarzyna Należyty

Czas realizacji: 1 spotkanie ok. 60-minutowe

Tematyka formy: Podczas zajęć rodzice oraz nauczyciele będą mogli zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat motywacji oraz uzyskać wskazówki dotyczące budowania motywacji wewnętrznej dzieci i wspierania ich w rozwoju w różnych obszarach funkcjonowania.

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Optymalna forma – prezentacja multimedialna (wskazane jest umożliwienie skorzystania z komputera i projektora), minimalne warunki – sala z możliwością przeprowadzenia zajęć w postaci wykładu.

 

Tytuł formy: „Jak wspierać dziecko w drodze do dorosłości”

Odbiorca formy: rodzice i nauczyciele dzieci  w okresie dojrzewania.

Imię i nazwisko realizatora: Katarzyna Należyty

Czas realizacji: 1 spotkanie ok. 60-minutowe

Tematyka formy: Podczas zajęć rodzice oraz nauczyciele będą mogli zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi specyfiki okresu dojrzewania oraz zdobyć wiedzę dotyczącą rozumienia i reagowania na trudne zachowania nastolatków.

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Optymalna forma – prezentacja multimedialna (wskazane jest umożliwienie skorzystania z komputera i projektora), minimalne warunki – sala z możliwością przeprowadzenia zajęć w postaci wykładu.

 

Tytuł formy: „Dzieci cienia”- czyli sytuacja szkolna uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna.

Odbiorca formy: nauczyciele i pedagodzy

Imię i nazwisko realizatora: Katarzyna Należyty

Czas realizacji: 1 spotkanie ok. 60-minutowe

Tematyka formy: zajęcia mają na celu przedstawienie i omówienie sytuacji szkolnej dzieci których wyniki inteligencji mieszczą się w dolnym obszarze normy. Zajęcia mają na celu przekazanie informacji dotyczących specyfiki funkcjonowania poznawczego oraz emocjonalno-społecznego, a także możliwości dostosowania wymagań do potrzeb tej grupy uczniów.

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Optymalna forma – prezentacja multimedialna (wskazane jest umożliwienie skorzystania z komputera i projektora), minimalne warunki – sala z możliwością przeprowadzenia zajęć w postaci wykładu.

 

Tytuł formy: Strategie i metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym

Odbiorca formy: Nauczyciele szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Widomska

Czas realizacji: około 120 minut

Tematyka formy: Podczas spotkania omówione zostaną objawy dziecka z nadpobudliwością psychoruchową, sposoby pomocy dzieciom i rodzicom borykającym się z tego typu trudnościami. Przedstawione zostaną praktyczne wskazówki do pracy. Będzie też okazja, by omówić trudne przypadki z własnej pracy.

Warunki realizacji: Spotkanie szkoleniowe dla rady pedagogicznej lub grupy zainteresowanych nauczycieli, wychowawców

 

Tytuł formy: Jak rozpoznać ucznia z zaburzeniami psychicznymi i ryzykiem samobójczym?

Odbiorca formy: Nauczyciele szkół ponadpodstawowych i ostatnich klas szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Widomska

Czas realizacji: około 120 minut

Tematyka formy: Podczas spotkania omówione zostaną najczęściej spotykane zaburzenia psychiczne, w przebiegu których mogą pojawić się myśli i tendencje samobójcze. Przedstawione zostaną fakty i mity związane z samobójstwem oraz sposoby reagowania i pomocy uczniom zagrożonym samobójstwem.

Warunki realizacji: Spotkanie szkoleniowe dla rady pedagogicznej lub grupy zainteresowanych nauczycieli, wychowawców.

 

Copyright: ZPPP w Pile 2018r.

Opracowanie: BIT Systemy Informatyczne  +48 501 317 671

Joomla Templates by Joomla-Monster.com
 
facebook_page_plugin