• Poradnia z sercem

  Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci! Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, jest rozumiany jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.

 • Pierwszy

  To pierwszy slajd

 • Drugi

  To jest drugi slajd

 • Trzeci

  To jest trzeci slajd

 • Czwarty

  To jest czwarty slajd

A A A

Propozycje działań dla przedszkoli:

Szczegółowe cele, zakres i przebieg współpracy będzie ustalany każdorazowo podczas wstępnego spotkania zainteresowanych nauczycieli z socjologiem.

 1. Współpraca z nauczycielami w zakresie wspierania rozwoju społecznego dzieci oraz korzystnego wychowawczo funkcjonowania grupy rówieśniczej.
 2. Pomoc w diagnozowaniu przyczyn niepokojących zachowań dziecka w kontakcie z rówieśnikami i nauczycielami oraz wspólne poszukiwanie sposobów wsparcia rozwoju dziecka.
 3. Współpraca z rodzicami dziecka w sytuacji trudności rodziców w radzeniu sobie z zachowaniem córki / syna.
 4. Spotkania edukacyjne dla grup rodziców dzieci przedszkolnych w celu rozwijania umiejętności wychowawczych, w oparciu o książkę „Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały” Joanny Faber i Julii King, w zakresie:
 1. pomocy dziecku w radzeniu sobie z emocjami, mającymi wpływ na zachowanie,
  „Dzieci tak się zachowują jak się czują”
 2. zachęcania dziecka do właściwego zachowania,
  „ Co zrobić, żeby dziecku chciało się chcieć”
 3. sposobów dyscyplinowania dziecka,
  „Grzeczne dziecko czyli …”
 4. rozwiązywania wspólnie z dzieckiem codziennych problemów,
  „Mamo kup mi! Ja chcę!”
 5. budowania korzystnej samooceny i samodzielności dziecka
  „Ja sam! Ja sama!”
 6. rozwijania pełnego potencjału możliwości dziecka, przeciwdziałanie etykietowaniu dziecka
  „Synek mamusi, córeczka tatusia”. 

Zapraszam

Socjolog: Alicja Szwedzińska

Propozycje działań dla szkół podstawowych:

Szczegółowe cele, zakres i przebieg współpracy będzie ustalany każdorazowo podczas wstępnego spotkania zainteresowanych nauczycieli z socjologiem.

 1. Współpraca z nauczycielami w zakresie wspierania rozwoju społecznego uczniów oraz korzystnego wychowawczo funkcjonowania grupy klasowej.
 2. Pomoc w diagnozowaniu przyczyn niepokojących zachowań ucznia w kontakcie z rówieśnikami i nauczycielami oraz wspólne poszukiwanie sposobów wsparcia rozwoju ucznia. Budowanie pomocy rówieśniczej.
 3. Wsparcie dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Mediacje pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i ich rodzicami.
 4. Współpraca z nauczycielami i uczniami oraz rodzicami uczniów w celu zapobiegania oraz rozwiązywania problemów związanych z przemocą rówieśniczą (bullyingiem).
 5. Współpraca z rodzicami ucznia w sytuacji trudności rodziców w radzeniu sobie z zachowaniem córki / syna.
 6. Spotkania edukacyjne dla grup rodziców uczniów w celu zwiększania wiedzy rodziców na temat prawidłowości rozwojowych dzieci i nastolatków.
 7. Spotkania edukacyjne dla grup rodziców uczniów w celu zwiększania wiedzy rodziców na temat zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i nastolatków.
 8. Spotkania edukacyjne dla grup rodziców uczniów w celu zwiększania wiedzy rodziców na temat motywowania dzieci i nastolatków do nauki.
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie badań sondażowych opinii uczniów, nauczycieli, rodziców dotyczących ważnych kwestii w środowisku szkolnym. Przygotowanie raportu z badania oraz zaprezentowanie wyników i wniosków.
 10. Spotkania rozwijające wiedzę i umiejętności wychowawcze rodziców w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” Joanny Sakowskiej – 8-10 spotkań warsztatowych w małej grupie na terenie PPP w Pile.

Zapraszam

Socjolog: Alicja Szwedzińska

Propozycje działań dla szkół ponadgimnazjalnych:

Szczegółowe cele, zakres i przebieg współpracy będzie ustalany każdorazowo podczas wstępnego spotkania zainteresowanych nauczycieli z socjologiem.

 1. Współpraca z wychowawcami klas w zakresie wspierania procesu integrowania grupy klasowej.
 2. Pomoc w diagnozowaniu przyczyn niepokojących zachowań ucznia w kontakcie z rówieśnikami i nauczycielami oraz wspólne poszukiwanie sposobów wsparcia rozwoju ucznia. Budowanie pomocy rówieśniczej.
 3. Wsparcie dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Mediacje pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i ich rodzicami.
 4. Współpraca z nauczycielami i uczniami oraz rodzicami uczniów w celu zapobiegania oraz rozwiązywania problemów związanych z przemocą rówieśniczą (bullyingiem).
 5. Spotkania profilaktyczne z młodzieżą w ramach lekcji wychowawczych.
  Przedyskutowanie kwestii i problemów ważnych z punktu widzenia teraźniejszości  a także przyszłości młodych ludzi takich jak (przykładowe tematy spotkań, dotychczas realizowane): adaptacja w nowej szkole, radzenie sobie z obowiązkami szkolnymi, pomoc rówieśnicza, asertywne wyrażanie własnego zdania, radzenie sobie z przeżywanymi emocjami, zagrożenia uzależnieniami, obrona przed manipulacją, problem przemocy w rodzinie.
 6. Spotkania indywidualne z uczennicą / uczniem na terenie PPP w Pile w celu rozwijania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Spotkania na wniosek rodzica lub pełnoletniej uczennicy / pełnoletniego ucznia.
 7. Współpraca z rodzicami ucznia w sytuacji trudności rodziców w radzeniu sobie z zachowaniem córki / syna.
 8. Spotkania edukacyjne dla grup rodziców uczniów w celu zwiększania wiedzy rodziców na temat prawidłowości rozwojowych nastolatków.
 9. Spotkania edukacyjne dla grup rodziców uczniów w celu zwiększania wiedzy rodziców na temat zapobiegania zachowaniom ryzykownym nastolatków.
 10. Spotkania edukacyjne dla grup rodziców uczniów w celu zwiększania wiedzy rodziców na temat motywowania nastolatków do nauki.
 11. Przygotowanie i przeprowadzenie badań sondażowych opinii uczniów, nauczycieli, rodziców dotyczących ważnych kwestii w środowisku szkolnym. Przygotowanie raportu z badania oraz zaprezentowanie wyników i wniosków.
 12. Spotkania rozwijające wiedzę i umiejętności wychowawcze rodziców w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców nastolatków” Joanny Sakowskiej – 8-10 spotkań warsztatowych w małej grupie na terenie PPP w Pile.

Zapraszam

Socjolog: Alicja Szwedzińska

Copyright: ZPPP w Pile 2018r.

Opracowanie: BIT Systemy Informatyczne  +48 501 317 671

Joomla Templates by Joomla-Monster.com
 
facebook_page_plugin